Historikk Minimer
25 Latest Articles

Styret

Styret i Nedre Langeland 1 borettslag består av:

Leder: Bjørn Arild Lund, tlf 951 37 502

Nestleder: Grethe Lillian Strand, tlf 62 81 14 91 - 977 19 858

Styremedlem: Jan Terje Reiersen, tlf 951 80 240

Styremedlem: Inger Kåven, tlf 970 00 578

Styremedlem: Jan Henrik Michaelsen, tlf 480 85 910

Møtende varamedlem: Rigmor Bergum

Varamedlem: Bjørn Nilsen

Varamedlem: Kari Lillian Olsen

Varamedlem: Jan Martinsen