DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odins-avisa nr 5 2013

Kjære beboere!

Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og nytt det flotte været som har vært! De fleste av oss begynner å komme i gang igjen etter ferie og sommer”pause”. Her kommer litt ny info til dere.

Plen
Først ble arbeidet med denne stoppet p g a at ekstraarbeide etter flommen måtte prioriteres. Deretter ble han som har oppdraget, skadet og dermed ytterligere forsinkelser. Men nå ser det ut til at arbeidet er i gang og at vi sent men godt får opparbeidet plenen. Sanden i den gamle sandkassa er fjernet (det trengtes!). Det vil bli lagt matte under huskene som er påkrevet. 2 nye mindre sandkasser med lokk blir satt ut. Da er det viktig at lokket settes på igjen etter bruk, slik at katter og hunder ikke kommer til.

Garasjeporter
Vi har innhentet tilbud på nye vedlikeholdsfrie garasjeporter. Det er også montert inn en prøveport i garasje nr 072. Om det blir denne, er foreløpig ikke avgjort.

Portåpnere inngangsdører
Her har vi også innhentet tilbud på dette. Vi vil gå gjennom disse nærmere. Men dette er en sak som må behandles på general-forsamling ettersom det er ny-anskaffelse (ikke vedlikehold).

Bilbrann
Naboene på andre siden av Øvre Langelandsveg hjalp til med å slukke bilbrannen og dermed ble skadene mindre enn det kunne blitt. De har fått en på skjønnelse for sin oppmerksomhet og hjelpsomhet.

Balkongene
Noen balkonger har fått inn vann ved hardt regnvær. Balco har vært her og utbedret dette. Håper at det nå har blitt bra.
Ellers nærmer det seg også tid for 1-års kontrollen.

Husk å lukke vinduene ved nedbør og når du er borte! Erfaring tilsier at er ditt vindu åpent og det regner inn, kan det komme vann inn hos naboen under.

Hos mange av dere har endestykkene på håndlederne falt av. Vi har plukket opp ganske mange. Sjekk om det mangler hos deg og legg i tilfelle en lapp i postkassa til styret (i Odinsveg 15).

Strøm i garasjer
Det viser seg at en garasjerekke bruker utrolig mye strøm i forhold til de andre. Dette er fellesutgifter som fordeles på alle leilighetene, og er derfor en sak som må undersøkes nærmere.
Styret vil arbeide med å finne ut hvilken garasjerekke dette oppstår i for å utelukke ev jordfeil eller om det er overforbruk av garasjeeier.

Når strømmen blir borte i garasjen/låsen, sjekk da i nærmeste sikringsskap som befinner seg på garasjevegg mot Odinsveg.

Parkering
Ettersom vi har en del nye beboere, vil vi gjenta parkerings-bestemmelsene som gjelder i borettslaget.
Odinsveg er en kommunal og offentlig veg. Her skal det til enhver tid være framkommelig for alle – sykebiler og brannbiler kan ha hastverk f eks, post og søppelbiler skal fram.
Unntaket er flyttebiler. Ellers er det tillatt å parkere inn til inngangspartiet i 12 minutter fo av- og pålasting.
Vi vet aldri når parkeringsvaktene dukker opp, og det kan bli en dyr affære for bileier.
Mange parkerer også i skråningen opp mot garasjerekkene. Dette er ikke ønskelig ettersom det er opparbeidet plen her.
All parkering henvises til gjesteparkeringen, også når det gjelder håndverkere.

Flaggdager
Ettersom alle nå har flagg med feste på balkongene, vil vi opplyse om de offentlige flaggdagene i Norge:

1.januar (1.nyttårsdag)
21. januar – Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar – Samefolkets dag
21. februar – Kong Harald Vs fødselsdag
1. påskedag (dato varierer)
1. mai – Offentlig høytidsdag
8. mai – Frigjøringsdagen 1945
17. mai – Gunnlovsdag 1814
1. pinsedag (dato varierer)
7. juni – Unionsoppløsningen 1905
4.juli – Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli – Kronprins Haakons fødselsdag
29. julil – Olsok
19. august – Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
25. desember – 1. Juledag
Valgdag ved Stortingsvalg

Fra styret i Nedre Langeland I borettslag
Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag