DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odinsavisa nr 2 2015

Da er det på tide med litt nytt igjen.

 

Generalforsamling

Denne finner sted på Langelandhjemmet 21.mai kl 20. Vi håper at flest mulig finner tid til å komme. Etter ordinære saker er behandlet, blir det kaffe med noe attått å få samt tid for prat og spørsmål.

 

Endestykker på håndledere på balkongen

Det er en del endestykker som har falt av. Styret har samlet opp de som er oppdaget. Sjekk dine håndledere og ta kontakt hvis du mangler et eller flere! Disse festes på med litt lim.

 

Vårrydding

Den årlige muligheten til å kaste ut saker og ting du vil kaste, vil finne sted medio mai. Nærmere info blir satt opp på info-tavlen i inngangspartiet. Følg med der!

 

Hekkeplanter

Mange steder er det hekkeplanter som er nedkjørt i løpet av vinteren. Disse vil ikke bli erstattet nå, ettersom vi har hørt uttalt av Odinsveg skal oppgraderes. Under denne prosessen – som vi foreløpig ikke vet noe mer om – kan det fort gå med flere.

 

Gang- og sykkelveg

Det er antydet at oppstart med bygging av denne nå er nær forestående. Dette blir et spennende prosjekt med tanke på våre gjesteparkeringsplasser. Når dette starter opp, er det svært viktig at alle parkerer bilen inne i garasjen. De plassene som blir til rådighet, må forbeholdes til gjester.

 

Canal Digital

Ved bytte av eier av leiligheten, må tidligere eier selv si opp sitt abonnement. Ha ditt kundenr og kortnr klart.

Ny eier må selv melde fra til Canal Digital, og ha da kortnr klart. Digital-boksen med kortet og modem (og balkongflagget) tilhører leiligheten – ikke eieren.

 

Maling på balkongene

Det er noen som spør etter fargenr som er brukt. Derfor gjentar vi disse her, også for nye beboere. Verken vegger, tak eller panel skal males i annen farge.

Tak:                 0500 Flügger fasade

Vegger:           S1000-N Flügger fasade

Panel:              S1000-N Flügger 97 classic oljebeis

 

Smøring av garsjeporter og balkongvinduer

Vi minner om vedlikehold av porter og vinduer som bør gjøres hvert år og er beboers ansvar. Spray silikonspray mot hjulene på undersiden av balkongviduet (løft litt på ene siden så kommer du til) og kjør vinduet fram og tilbake noen ganger.

 

Sigarettsneiper ute

Vær så snill – ikke kast filtersigaretter ute! Dette er så stygt å se på, og det tar 12 år før filtrene er borte.

 

Raking

Mange av dere har vært kjempeflinke til å rake ute. Vi setter stor pris på dere som gjør dette!

 

Plenen

Det vil bli satt opp ny huske med fallunderlag. Det kommer også 2 nye sandkasser med lokk. Da er det viktig at lokket blir lagt over når man forlater området, slik at kattene ikke bruker de til sin do. Det blir også satt ut noen bord.

 

Sikringsskap

Dere som har bestilt nye sikringer, vil bli vaslet på forhånd av Dahl som skal utføre arbeidet.

Flaggdager og –tider

Det kommer en del offentlige flaggdager nå framover, så vi gjentar disse:

1.januar (1.nyttårsdag)                     

21. januar – Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar – Samefolkets dag

21. februar – Kong Harald Vs fødselsdag

1. påskedag (dato varierer)

1. mai – Offentlig høytidsdag

8. mai – Frigjøringsdagen 1945

17. mai – Gunnlovsdag 1814

1. pinsedag (dato varierer)

7. juni – Unionsoppløsningen 1905

4.juli – Dronning Sonjas fødselsdag

20. juli – Kronprins Haakons fødselsdag

29. julil – Olsok

19. august – Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember – 1. Juledag

Valgdag ved Stortingsvalg

 

Og flaggreglene er:

mars – oktober settes flagg ut kl 08.00 og tas inn ved solnedgang eller senest kl 21.00.

november – februar settes flagg ut kl 09.00 og tas inn ved solnedgang.

 

Glass- og metalldunkene

Det er fortsatt mange som kaster mye annet i disse dunkene. Det er plastflasker, plastposer, batterier, elektriske ting etc et etc – DETTE SKAL IKKE DIT!

 

Fra styret i Nedre Langeland 1 borettslag

Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag