DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odinsavisa nr 2 2016

Kjære medbeboere!

Vår-rydding

Det blir også i år mulighet til lettvint å bli kvitt det du vil kaste. Det skal settes ut i skråningen opp mot garasjene. Det blir mot slutten av mai, nærmere dato for utsetting blir opplyst etter hvert.

Canal Digital

Det skjer at kanalene ”henger”. Koble da fra strømmen, vent et par minutter før du kobler til igjen. Da bruker det å gå greit.

Decoder tilhører leiligheten. Den skal ikke tas med når du event flytter, og den skal være på plass i leiligheten når du overtar. Hvis den ikke er der, ta gjerne kontakt med tidligere eier eller megler.

Nye andelseiere må selv ta kontakt med Canal Digital og melde fra om overtagelse av boks. Ha da gjerne kortet som sitter inne i decoderen, tilgjengelig.

Internett ligger i kontakten i veggen. Ingen skal betale faktura fra Canal Digital bortsett fra de som har bestilt høyere hastighet.

Låsing av mellomdør

Denne skal være låst senest kl 22. I disse innbruddstider er det en trygghet for alle at den er låst om natten. Alle i oppgangen har et felles ansvar for at døren blir låst.

Så kommer vi tilbake til en del kjente ting for de fleste, men vi har også en del nye beboere.

Mating av fugler

Dette er strengt forbudt på vårt område. Dette fordi det trekker hit skjærer og andre fugler vi helst ikke vil ha her. Ligger noe på bakken, trekker det også til seg små firbente gnagere som mus og rotter.

Bilvask

Dette er ikke tillatt. Det er miljøloven som må følges. Vaskemidler og salt kommer ned i grunnvannet, og det er ikke bra.

Hundemøkk

Dette skal plukkes opp av hundeeier/-lufter omgående. Hunder skal alltid føres i bånd på vårt område. De skal aldri stå ute alene.

Kasting over balkongrekkverk

Noen er plaget av at sigarettsneiper o l blir kastet ned på plenen. Den som da bor på bakkeplan tråkker da opp i dette og må plukke opp etter den som kaster det ut.

Grill på balkong

Minner om at det kun er tillatt med elektriske griller. Det er brann-vesenet som har satt disse restriksjoner.

Hvis du griller med engangsgrill på plenen vår, vær da veldig oppmerksom og ha med deg vann. Det kan fort ta fyr i gresset.

Kjæledyr i leiligheten

Det er tillatt med 1 – ett – kjæledyr i leiligheten. Men det må søkes styret om tillatelse. Skjema finner du på vår hjemmeside.

Parkering foran inngangsparti

Dette er ikke lov og du risikerer bot! Det er kun for av- og pålasting. Og da må dør være åpen og bevegelse ved bilen, slik at parkerings-vakt ser at sjåfør er der. Borettslaget har ingenting å si i denne forbindelse så lenge Odinsveg er en kommunal veg.

Gjesteparkering

Det skjer fortsatt at noen med garasje parkerer på våre få gjeste-parkeringsplasser. Det er kjedelig når gjester må parkere på plassen ved Randevu. Det kan være eldre mennesker, noen som har vondt for å gå, etc etc.

Generalforsamling og valg

Valgkomitéen jobber med å få styremedlemmer og varamedlemmer. Noen ”tør” ikke. Men det er ikke så mye jobb, og det er givende. Du er med og bestemmer over det du selv er medeier i. Du får med mulighet til innvirkning på det som skal gjøres i laget. Dessuten vet du hva som skjer/skal skje og hvorfor.

Styret har styremøter en gang pr måned. En av varamedlemmene blir valgt som møtende vara – det vil si den møter på lik linje med styremedlemmene. De andre varamedlemmene møter opp når en eller flere av styret ikke har anledning til å møte.

Minner om vår hjemmeside:

www.NedreLangeland1borettslag.no

Så ønsker vi dere alle en riktig god pinse og 17.mai-feiring!

Vel møtt til generalforsamling på Langelandhjemmet den 19.mai

kl 20.

 

                                               Styret i Nedre Langeland 1 borettslag

Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag