DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odinsavisa nr 3 2016

Kjære medbeboere!

Årets lengste dag er over, og nå står ferie, sol og sommer for døren. Men før vi tar ”ferie”, har vi litt av hvert å informere dere om.

Plastutsetting

Ny liste over utsettingsdatoer henger på oppslagstavlene. Ved siste avhenting var det nok en del av dere som leste feil dato – 3.juni 2015 – istedenfor 29.mai 2016 som sto nederst. Derfor ble flere sekker stående etter avhenting og dessverre i veien for de som henter.

Dere har alle fått infohefte fra Gir, og som vi håper dere tar vare på, leser og følger!

Oppbevaring i garasjer

Etter erfaring fra en beboer anbefaler vi å ikke oppbevare verdigfulle ting i garasjen selv om den er låst. Fordi det er åpning mellom garasjene, kan være det problematisk å få erstatning fra forsikrings-selskapet etter oppdaget tyveri.

Vi minner også om viktigheten med å ha innboforsikring!

Radonundersøkelse

Det er foretatt radonundersøkelse i borettslaget. Det ble målt for høy verdi i 4 leiligheter. Firmaet Radonor som foretok målingene, har vært på besiktigelse og skal ta seg av nødvendig foretak her.

Ved besøket her, minnet Radonor om viktigheten med å ha alle lufteventiler åpne året rundt! Dette er veldig viktig for luftkvaliteten vi puster inn og inneklimaet i leiligheten!

Disse bør også støvsuges/vaskes jevnlig.

Brann

Deler av styret var på KOBBLs temakveld ang brannvern og forebyggende. Her var det mye viktig info å få, og vi vil videreformidle en del til dere her.

Det er svært viktig at rømningsveier er ryddige. Dette vil i vårt tilfelle være trappeoppgangene. Hvis det oppstår brann vil også strømmen forsvinne. Står det da noe i veien i trapper, på trappeavsatser eller inngangsparti, kan det i verste fall gå med liv.

Det er også vesentlig at balkongvinduene ikke er låst. Dette gjelder da etasjene over bakkenivå. Brannvesenet må komme raskt inn hvis det brenner, og få slukket brannen før den brer seg videre.

Og: Bli hvor du er! Hold dører og vinduer igjenlukket.

Det er strengt forbudt å oppbevare gass på loft og i kjeller!

Ikke kast brukte batterier i søppla! Det er ekstremt brannfarlig. Lever det i butikk der de har avfallsdunker for batterier og også for lyspærer og sparepærer. Vi fikk demonstrert hvor fort et batteri fatter brann om det kommer nær feil ting.

Ladere må ikke stå i kontakten når det ikke er i bruk, og må ikke brukes over natta.Vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner o l må ikke være i gang om natta eller når du ikke er hjemme.

Åpne dører fra trappeoppgang

Vær forsiktig med å ha både mellomdør og ytterdør åpen i oppgangene. Det har faktisk skjedd at en katt har kommet seg opp og inn på loftet i ene blokka her, og ble dermed innstengt.Bruk heller vinduene til lufting.

Døra inn til leiligheten skal være lukket, den må ikke brukes til utlufting fra leiligheten.

Salg av leiligheter

Leiligheter som er til salgs i vårt borettslag, er populære og lettsolgte. Mange blir solgt allerede ved første visning.

Lys

Nå som dagene igjen blir litt kortere og mørkere dag for dag, er det fint at gatelysene igjen lyser opp rundt oss.

Lysene på garasjene fra trafokiosken og opp til Valhallvegen som har vært ute av drift en periode, er nå reparert.

Så vil vi ønske dere en riktig god sommer!

                                                                             Styret i Nedre Langeland 1 borettslag

Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag