DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odinsavisa nr 4 2016

Kjære medbeboere!

Det er på tide med noen ord til dere igjen.

Gjesteparkering
Som dere ser, er nå endelig gang- og sykkelvegen ferdig. Det vil si rekkverket mangler da, men det har ikke den store betydning for oss. Gjesteparkeringsplasser er oppmerket fra svingen. Vi håper at alle nå parkerer innenfor oppmerket plass.

De 12 plassene rundt trafokiosken består som før. Ny oppmerking vil komme her, ettersom deler av den er blitt borte underveis.

Det vil også bli noen plasser nederst i Odinsveg, antagelig 6 plasser. Men hvordan dette blir tilslutt vet vi ikke. Dette er kommunens område, og de bestemmer og legger til rette.

Beboerne henvises fortsatt til å bruke garasjen. Vi er tross alt 150 leiligheter som har besøk.

Radonmåling
Ettersom det var for høye verdier i noen få leiligheter, er det nå montert radonbrønn i Odinsveg nr 3 – 5. Den 15.10. i år legges ut nye målebrikker i nevnte leiligheter, for å se om det har hjulpet.

Portåpner garasje
Vær oppmerksom på at batteriet i portåpneren må skiftes!
Hvis åpneren ikke fungerer, kan det skyldes utgått batteri. Du har jo 2 åpnere, så prøv da gjerne den andre for å sjekke.

Hundmøkk
Det klager og oppdages stadig hundmøkk som ligger i vegen, på siden av vegen samt på plenen. Du som har hund: plukk opp etter den!
Dette må det bli en slutt på. Hvis ikke, vil vi vurdere å nekte dyrehold i borettslaget. Pr i dag er det lov å ha ett husdyr pr leilighet, og da etter å ha sendt søknad til styret om dette.

Unger leker ute, personer kommer og går både i lys og mørke. Det er lett å dra med seg dette under skoene, barnevogner og rullatorer.

Balkongrekkverket
Vennligst ikke kast noe ut over rekkverket! Det er noen steder dette er plagsomt for de som bor og beveger seg på plenen.

Husk også å smøre hjulene under skyvevinduene!

Valgkomité
Under årets generalforsamling ble det ikke valgt noen valgkomité for neste år. Styrets forslag er da at de 3 som var foreslått til vara men ikke ble valgt, stiller som valgkomité. Disse 3 er: Jeanette Jørgensen, Berit Synnøve Hansen og Aslaug Dahl.

Brannhemmende vegger
Dette tar sin tid. Vi har mottatt tilbud angående plater i tak ut fra murveggene. Dette er en sak som må behandles på en ekstraordinær generalforsamling pga beløpets størrelse. Vi kommer tilbake til dette.

Søndags- og helligdagsro
Noen steder høres banking o l på søndags formiddag. Dette skal ikke forekomme – les husordensreglene angående tidspunkter for dette. Ikke alle er opptatt av å holde hviledagen hellig, men husk at din nabo kanskje gjør det og vil ha ro.
Med det samme kan vi minne om at høy musikk og festing også skal være innenfor satte tidspunkt.
Det er veldig lytt på natta, og lydene går langt.


Åpne ytterdører
At både ytterdør og mellomdør står åpne, bør kun skje ved tilstedevær. Det er nå høst og det blir kaldere, det er tiden for at små dyr trekker innendørs. Det vil vi ikke ha noe av!
Setter du opp døren for å bære noe inn f eks, så husk å lukke den straks etterpp!

Det er 2 vinduer i oppgangen, og det kan luftes med disse.


Kos dere inne i høstmørket men vær forsiktig med levende lys!

Fra styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag