DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odinsavisa nr 5 2016

Strøing
Høsten er nå over og vi går inn i vintermånedene. Da kan vi forvente at det kan være glatt ute. Det er strøsand i dunkene som står i yttergangen i hver oppgang – til alles benyttelse ved behov.Er dunken i din oppgang tom, så ring vaktmester. Han vil fylle den opp.
I ”krakkene” utenfor blokkene er det også grus til strøing ved behov.

Brannslukningssjekk
1.desember er det batteribytte-dagen. Dere vil også i år få et batteri samt fyrstikker for testing av røykvarsler til hver leilighet for dette bruk. Her medfølger 2 ark. Det ene er beboers eget sjekkark. Det andre som det står ”TIL STYRET” på, fyller du ut og legger i styrets postkasse i Odinsveg 15. Det er veldig viktig at denne sjekken utføres av alle. Vi vil helst unngå branner.
Ved siden av får dere også en gave fra borettslaget!

Brannhemmende vegger
Som bekjent jobber vi med å få opp en brannhemmende vegg til i hver blokk. Forarbeidet er nå avsluttet. Arbeidet vil bli satt i gang i mars/april, noe væravhengig. Manglende del på nåværende vegg blir også ordnet samtidig.

Garasjen
Hvis lyspæren må skiftes i din garasje, så kontakt vaktmester! Han ordner dette.
Er det noe feil/problem med portåpneren, så kontakt Jan Reiersen tlf 915 80 240. Men sjekk først om det kun er batteriet som må skiftes, det er beboers eget ansvar.
Pga brannfare er det ikke tillatt å bruke kupévarmer eller lade EL-biler i garasjene våre. Kun motorvarmer er tillatt.

Søppelcontainere
Vi vil ikke få disse nye søppelcontainerne. Kommunen har vært her på befaring. Disse måtte i så fall plasseres der søppelhusene nå står, og det ble for dyrt for kommunen å fjerne disse og bygge om pga grunnmuren.
Vær så snill – ikke kast glass/metallbokser med matrester i glass- og metallbeholderne!
Det kan fort skape vond lukt og tiltrekke seg udyr samt at det ifølge Girs regler – se folder mottatt derfra – skal være renvasket det som kastes der.
Husk å dele opp pappesker så det ikke blir overfylt med en gang.
Ingenting skal settes på gulvet i søppelhuset. Alt elektrisk skal leveres til en elektrisk forretning. Batterier er veldig brannfarlig sammen med restavfall. Og plast samler du i sekk og setter ut bestemt dato.
På Extra (og i andre butikker) har de beholdere for å kaste batterier, lyspærer etc i. Ta dette med f eks dit!

Internett / tv-dekoder
Hvis du ikke har tv-signaler, prøv følgende:
Ta ut stikk-kontakt og sett inn igjen, sjekk at alle ledninger er tilkoblet der de skal, slå av og på.
Hvis ingenting av dette hjelper, så må dere ringe Canal Digital tlf 06090.
ØSTNYTT finner du på kanal 999.

Husk at dekoderen og internettmodem tilhører leiligheten og er Canal Digitals eiendom! Ved fraflytting gir du beskjed til Canal Digital. Ved innflytting må ny beboer selv kontakte Canal Digital og melde fra om dette. Ha kortet som sitter i dekoderen klart når du ringer.

Andre ting som tilhører leiligheten, er balkongflagget, røykvarsler og skumapparat.

Garasjesalg
Dette er forbudt i vårt borettslag, likeså all forretningsdrift utført fra leiligheten.

Gjesteparkeringsplasser
Gjester må parkere på oppmerkede plasser. Det er 15 plasser øverst mot svingen. Ved trafokiosken er det 12 plasser (ny oppmerking vil komme her). I enden av Odinsveg mot Trymsveg er det laget til en gjesteparkeringsplass. Oppmerking for 6-7 biler blir gjort her.

Ellers har dere alle fått utdelt skriv om parkering. Det er viktig at parkering skjer på oppmerket plass for å unngå parkeringsbot. Vi har fått info om at parkeringsvaktene vil følge med her. Og plassene er for våre beboeres gjester – ikke beboerne! Har dere 2 biler, så må dere undersøke om leie av en ledig garasje.

Kloakkledninger
Bunnledningene begynner å bli i dårlig tilstand, så vi må vurdere å gjøre noe med dette. Det kommer vi tilbake til i 2017.


Dere har sikkert lagt merke til at trærne langs Odinsveg er blitt ”frisert”. Pga garasjene og takrennene er dette en fordel. Det store, gamle treet vårt er hugget ned. Dette var råttent innvendig, og med fare for å falle ned.
Takrenner på garasjene samt rennene i framkant er renset.
Fotballmålene våre på plenen har blitt flittig brukt, og det er hyggelig. Nå er de tatt inn for vinteren.

Så ønsker vi dere en riktig fin adventstid med forberedelser og forventninger fram mot jul!

Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag