DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odinsavisa nr 1 2017

Selv om vi nå er et godt stykke inn i 2017, så vil vi likevel ønske dere alle et godt nytt år!

Telefon styreleder

Vi gjør oppmerksom på at styreleder nå kun kan nås på mobiltelefonen. Nr er som før. Med andre ord så har han ikke lenger fasttelefon.

Garasjeporter

Som tidligere er det Jan Reiersen som skal kontaktes når du har problem med garasjeporten. Men før du ringer til han, kan du sjekke om det er batteriet i åpneren som må byttes ut. Dette er noe hver enkelt må ordne.

Vi vil også nevne at Reiersen bruker av sin private fritid til å hjelpe deg. Han har heller ikke noen betaling for hjelpen. Så han fortjener i det minste en takk etter utført hjelp.

Generalforsamling

Årets generalforsamling er berammet til 23.mai 2017 kl 18.00 på Langelandhjemmet. Nødvendig innkalling m m får dere når tidspunktet nærmer seg.

Stoppekran på toalettet

Det kan lønne seg å vri om «nøkkelen» til stoppekranen som befinner seg på toalettet/badet, noen ganger i året. Dette for at det ikke skal ha festnet seg når du eventuelt trenger det i en nødsituasjon.

Sjekk også skumapparatet ditt 3-4 ganger i året! Bedre med en gang for mye enn en for lite.

Gjesteparkering

Så har det skjedd noen ganger her nå, at gjesteparkeringplassene har vært opptatt slik at gjester ikke får parkert sine biler når de kommer på besøk.

Derfor: beboerne må ikke sette bilen sin på gjesteparkeringen! Dere må til enhver tid bruke garasjen. Og dere som har 2 biler må forsøke å få leid en ledig garasje til bil nr 2.

Og husk at du risikerer parkeringsbot om du parkerer foran inngangen eller langsmed Odinsveg!

Bunnledninger

Styret har besluttet å skifte ut bunnledningene i alle blokkene. Med dette håper vi å være i forkant før eventuelle større skader oppstår. Rørene er gamle, og det kan fort skje sprekker og lekkasjer i disse.

Oppstart, framdriftsplan og andre detaljr vil dere få underretning om etterhvert som det er klart for oppstart for arbeidet.

Husordensreglene

Disse er modne for en revidering, men inntil videre vil vi be om at alle setter seg inn i de vi har og følger disse.

Ro etter kl 23.00

Vi minner om at det skal være rolig etter kl 23. Ingen høy musikk, banking eller annet bråk skal forekomme. Lyder forplanter seg langt i en blokk. Høy musikk/bass kan høres fra ene enden av blokka til den andre, spesielt om natta da det ellers er rolig.

Miljø(søppel-)husene

Mellom Odinsveg 11 og 13 har andre beboere måttet rydde og sortere feilkastet avfall. Det samme skjedde mellom Odinsveg 17 og 19, og det skjer sikkert i de andre 2 også. Dette skal ikke være nødvendig!

Vi minner om at GIR sine regler må følges her. Absolutt ingenting skal stå på gulvet bortsett fra plastsekkene dagen før avhenting av disse. Utsettingsdatoene leser du på oppslagstavle i yttergang. Det er flott at plast blir sortert ut, slik at dette ikke blir liggende på søppelhauger og utgi gasser som forurenser lufta.

I containerne for papir skal det kun være rent papir uten søl på – IKKE PLASTPOSER eller annen søppel. I container for glass og metall skal det kun være renvasket glass og metall.  Alt elektrisk avfall skal leveres enten på Rasta eller i elektrisk butikk.

Låsing mellomdør

I disse dager som det skjer mye og spesielt hos eldre, er det absolutt en stor fordel å ha mellomdøra låst om kvelden og natta. Husk at det er din og alle i oppgangen sitt ansvar at denne låses.

I noen oppganger settes stadig både mellomdør og ytterdør åpne.

Vinterstid resulterer dette i at det blir veldig kaldt i oppgangen som forplanter seg videre til leilighetene. Det risikeres også at dyr kommer inn i oppgangen, også skadedyr.

Trappeoppgang

Dette er rømningsveg ved eventuell brann. Derfor skal ikke noe stå her! Brenner det, går strømmen, og da kan ulykker skje under evakuering. Det oppleves at barnevogner, sykler m m plasseres her, det er ulovlig. Slikt kan settes inn i fellesrommet for slik bruk.

Reklame i postkassa

Vil du ikke ha reklame, så sett lapp på posstkassa med «Ikke reklame». Får du reklame, så må du selv ta den med og kaste den. Dine naboer skal ikke tvinges til å gjøre dette for deg.

Er det noe som ikke fungerer som det skal eller er feil, så ta kontakt med vaktmester! Han kan ordne opp i det meste.

Vi i styret får info fra ham om hva som har skjedd i ettertid.

Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag