DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odinsavisa 1 - 2018

Kjære beboere!

Vi har nå kommet et godt stykke inn i det nye året 2018, og det er på tide med litt info og nytt.

Gjesteparkering
Det er mye «rar» parkering på våre gjesteparkeringer, spesielt rundt trafokiosken. Selvsagt er det vanskelig å se oppmerkingene nå da snøen ligger. Det blir for øvrig merket igjen når snøen forsvinner.
Vi som bor her, vet at det er 4 parkeringsplasser på innersiden av trafoen – mot Odinsveg. Men det må da parkeres slik at det er plass nok til den andre bilen, uten at denne blir stående så langt ut at det ikke går å komme ut av garasjen.
Det samme gjelder for øvrig på yttersiden, der det er 6 plasser.
Så spør gjerne dine gjester om hvordan de har parkert, slik at vi slipper unødig problemer og irritasjon!
Og vi minner igjen om at gjesteparkeringen er for våre gjester – ikke for beboerne som har garasje!

Balkongene
Vi kostet på å glasse inn balkongene. Dette ikke minst for at de skal holde lenger uten påkostninger, ettersom hverken regn eller snø kommer inn.
Det er derfor viktig at vinduene er lukket ved nedbør og når du ikke er hjemme! Vi ser stadig vinduer som er åpne når det regner og/
eller snør.

Stoppekran for vanninntak
Denne stoppekranen finner du på toalettet i de store leilighetene, og på badet i de mindre. Prøv gjerne denne ofte, slik at den ikke har satt seg fast når det er prekært å få stoppet vannet.

Generalforsamling
Årets generalforsamling er berammet til torsdag 24.mai kl 18. Også i år får vi den på Langelandhjemmet. Frist for innkomne saker får dere nærmere beskjed om. Dette er bare foreløpig info om dato.

Bunnledninger (avløpsrør)
Arbeidet med denne restaureringen er nå endelig startet. Det har tatt tid på forhånd, med innhenting av tilbud, inngåelse av arbeidsavtale etc etc.
Det er kjørt opp vei på plenen, og varmematter er lagt over kummene som de må ha tilgang til.
De har startet i første blokka, altså Odinsveg 1 – 5. I utgangspunktet beregner de arbeidstid pr blokk til litt under 2 uker. De vil også arbeide lørdager og kanskje søndager.
Det er nødvendig at de har nøkler til alle leilighetene på bakkenivå. De må også få tilgang til andre leiligheter om/når dette eventuelt er nødvendig.

I hele perioden arbeidet pågår i din blokk, er det totaltforbud mot bruk av toalett, oppvask- og vaskemaskiner, dusj samt all tømming av vann! Den som bryter dette forbudet, vil få regning på ekstra-arbeid og kostnader dette medfører.

Til beboernes bruk settes det opp toaletter ute ved inngangen. Det er også satt opp dusjbod nede på plenen ved Odinsveg 1-3-5.
Teamet arbeider 2 uker, så har de en ukes opphold.
Det blir montert vannuttak nederst i hver inngang (kjellerplan). Tre sølevannsdunker settes ut i hvert vindfang.

Det vil bli sendt ut varsel om oppstart ca 2 uker før arbeidet blir satt i gang for hver av de resterende 4 blokker. Beboermøte for blokka vil bli avholdt, noe vi kommer tilbake til.
Vi ber og håper at alle forstår situasjonen og respekterer den! Det er et nødvendig og viktig vedlikeholdsarbeid for blokkene våre.

Strøsand
Dere finner grus i krakkene som står i hver ende av blokka. I tillegg er det strøsand i beholderne som står i vindfanget i hver inngang. Blir det tomt, så ring vaktmester. Får du problemer med å komme ut av/inn i garasjen i arbeidstiden til vaktmester, så ring han! Tlf-nr finner du på oppslagstavla.

Garasjeportene
Porten skal til enhver tid være lukket. Vi ser stadig garasjeporter som står åpne. Snu deg gjerne for å sjekke at den går ordentlig igjen!

Så ønsker vi dere en fin vinter videre!

Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag