DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

Odins-avisa 2 - 2018

Kjære beboere!

Flagging
Det er veldig koselig å se at så mange henger ut flagget på offentlige flaggdager! Det er pent å se flaggene som vaier i vinden på våre blokker.
Men – husk at flagget skal tas inn ved solnedgang, nå sommertid senest kl 21. Det er ikke pent å se flagg som henger ute over natten og til morgenen etter.

G!R - Søppelhusene
Alle har i postkassa mottatt ny brosjyre fra Gir. Vi ber innstendig om at denne leses og regler følges!
Noen av oss er temmelig lei av å rydde søppel hver gang vi kaster vår egen.
På gulvet foran og mellom containerne skal det IKKE SETTES NOE!
Vet du ikke hvor du skal kaste? Les brosjyren, spør naboen eller kast det i restavfallet!

Container med blått lokk
Her skal det KUN kastes papp og papir som er RENT! Og alle pappesker som er tomme, må brettes sammen for at alle skal få plass til sitt.
Det vil si sølete pizzaesker er restavfall, det samme er kosedyr, gardinstoff og gjenknyttede poser med restavfall.
Renvaskede «syltetøy»glass skal i de små containerne. Plast kastes i egne plastsekker til dette bruk, og settes ut den dagen som står på lista.
Ny liste med datoer for plastutsetting er hengt opp på oppslagstavle over postkassene.

Små containere med brunt lokk
Dette er hvor du skal kaste glass og metall som er renvasket. Ikke noe annet skal dit.

Containere med grått lokk
Disse er for restavfall.
Men elektriske varer, batterier og lyspærer leverer du til en elektisk forretning eller i returbokser i butikkene.

Røyking og snusbruk
Røyking er som bekjent ikke tillatt på offentlige steder og der det ferdes andre personer. Dette gjelder også i våre oppganger og loft.
Et tips vi har fått fra en beboer er:
Porsjonssnus hører hjemme inne i munnen eller i søppla!
Alt annet er uhygienisk, rett og slett griseri.

Utleie garasjer
Vi anbefaler at garasjer fortrinnsvis leies ut til beboere i Odinsveg. Dette fordi det er mange som har 2 biler, og dermed opptar en av våre gjesteparkeringsplasser.
Disse vil for øvrig bli merket opp på nytt.

Grilling/matlaging på balkong
Som dere vet så er det kun elektrisk grill som er lov å bruke på våre balkonger. Kull, gass og åpen ild er strengt forbudt!
Dere må gjerne bruke dette, men da må dere gå ut på plenen. Dette både for brannfare og av hensyn til andre beboere som sjeneres.

Årets generalforsamling
Denne er nå avholdt. Avstemming om låsesystem for mellomdør ble gjort, saken styret hadde lagt fram. Det ble flertall for dette. Er du imot og ikke møtte, er det nå for sent.
Som dere ser av innkallingen så har vi bra økonomi. Derfor blir det ikke husleieøkning av denne grunn.

Lekeplass
Det kom ønske om litt flere lekeapparater på plenen. Dette vil styret arbeide med. Eksisterende sandkasser vil bli byttet ut til en stor.

Trapp nederste leilighetene
Her vil det bli bygget på et ekstra trinn, slik at det blir lettere å gå ned på plenen.

Rørfornying
Denne er nå avsluttet. Det hele gikk forholdsmessig greit for seg, og vi takker alle for forståelse og velvilje under sakens gang!
Det er nødvendig å fortsette med dette og ta resterende leiligheter. Dette vi bli iverksatt neste år. Så må vi bare håpe og tro at det i mellomtiden ikke oppstår større skader.

Rullator/barnevogn o l
Rullator kan vi godta at blir stående i inngangsparti, men da må de slås sammen og settes under postkassene eller i hjørnet innenfor mellomdør. Ifølge brannforskriftene skal det ikke stå noe i oppgang. Hvis uhellet er ute og det brenner, går også lyset. Står det noe der, kan mennesker falle og ødelegge seg – i verste fall brenne inne.

Mating av fugler/dyr utendørs
DET ER IKKE LOV Å MATE FUGLER / VILLE DYR PÅ VÅRT OMRÅDE!
DET ER OBSERVERT ROTTE MELLOM ODINSVEG 11 OG 13. Daglig ser vi også katt som har fanget mus. Det må heller ikke stå mat framme slik at dyr kommer til. Dette går ut over de andre beboerne ved at skjærene flyr opp/forbi og skiter ned. Hold ytterdører samt balkongdør på bakkenivå LUKKET når det ikke er under oppsyn. Vi vil ikke ha verken mus eller rotte inn.

Krakker i garasjevegger
Det vurderes å kjøpe inn krakk ved de to nederste blokkene også, på lik linje med de øverste hvis dette er ønskelig. Gi tilbakemelding!

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer framover med mange fine dager!

Styret i Nedre Langeland I borettslag
Infoskriv 2013 Minimer

Odins-avisa nr 1 - 2013:


Selv om vi er et godt stykke inn i 2013, vil vi ønske dere alle et Godt Nytt År!

Vi i styret har startet året med vaskedugnad på kontoret vårt. Dette var høyst nødvendig etter at arbeidsfolket til Balco/APM brukte dette til kjøkken og oppholdsrom det meste av 2012. Deretter er vi i gang med ajourarbeide med vårt arkiv etc.

GJESTEPARKERING – SNØBRØYTING
Vær obs på hvor dere parkerer på gjesteparkeringen ved snøfall. Snøbrøyter har problemer med å komme mellom garsjerekkene når det står biler i veien for han. Ref i denne anledning info på oppslags-tavlene!

VINDUENE PÅ BALKONGEN
Det observeres at disse fortsatt står åpne mange steder. Dette må ikke skje uten ved utlufting – jfr tidligere info om dette! Vinduene skal være igjen vinterstid, ved nedbør, om natten og når man er borte sommerstid.
Minner også om at feil/mangler på balkongene på meldes fra skriftlig til sstyret i god tid før uke 15!

LUFTEVENTILENE (LUFTELUKENE)
Disse skal stå litt åpne året rundt! Hvis ikke blir inneklima veldig dårig og gjør skade både leiligheten og de som bor der.
Ventilasjonsanlegget drar luft ut fra leiligheten. Og når det ikke kommer ny luft til, så forstår vel de fleste at dette blir helt feil. Det oppstår problemer med dårlig luft, dugg, mugg etc.

BEDRE UTSIKT
Som dere sikkert har fått med dere, har Nedre Langeland II (etter anmodning fra oss) hugget ned mange trær. Dette gjør at vår utsikt blir mye finere.

LÅSING AV MELLOMDØR
Som kjent skal denne døren være LÅST mellom kl 22.00 og 06.00. Alle i oppgangen har ansvar for at dette overholdes.
Hvilke avtaler dere gjør i oppgangene, blir opp til dere som bor der.

REKLAME I YTTERGANG
Det er mange steder reklame blir lagt igjen ute i yttergangen (under postkassene). Dette er ikke hyggelig – noen må jo da rydde bort dette for de som legger det igjen.
Så vi anmoder: kast reklamen din i papirsøppla sjøl! Hvis dere ikke vil ha den, så kan dere sette lapp på postkassa!

Videre har vi mottatt klager på følgende:

RØYKING i oppgangene. Dette er ikke tillatt! Mange er allergiske og blir syke. Dessuten er det i Norge ikke tillatt med røyking på offentlige steder der andre ferdes.

SØPPELSORTERING.
Plast er fortsatt IKKE verken papir, glass eller metall!
Restavfallet skal i sine egne containere.

HUNDEEKSKREMENTER tråkkes det fortsatt i på vårt område! Det er ikke hyggelig å få dette med på skoene inn i leiligheten, i garasjen eller bilen! I mørket er det ikke lett å se, dessuten har vi mange som bruker rullator o l.

SNØ UTENFOR INNGANGSDØREN
Vi har egne folk som tar unna snøen ved inngangspartiene våre. Men det er lov for alle å koste av trappa en gang i blant!

STYRETS POSTKASSE henger i yttergangen i Odinsveg 15!

REHABILITERING AV BAD
Dette må ifølge vedtektene og offentlig bestemmelse meldes fra til styret på forhånd. Godkjente håndverkere må brukes og ta vare på kvitteringer. Det kan lønne seg ved eventuelt salg senere.

VED BRANN, SKADER OG LEKKASJE
Alle skader som oppstår som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/ hærverk skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer.
Beboers ansvar:
- Rapportere alle skader på eiendom til styret
- Sørge for å ha tegnet innboforsikring
- Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
- Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
- Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Rutiner med forsikringsskader gjennom Boligbyggelagenes Partner avtalen:
Oppstått bygningsskade meldes snarest til KOBBL av beboer/styreleder. Telefon dagtid 62 82 37 37. Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp, kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 eller på mobil 948 75 306 / 976 05 671 og firmaer innenfor fagområdet skaden gjelder må kontaktes.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Blir på Langelandhjemmet torsdag 18.april 2013. Saker tilhørende generalforsamling må skriftlig sendes styret på forhånd. Frist blir opplyst senere.


Styret i Nedre Langeland I borettslag

Infoskriv 2012
Infoskriv 2012
Ingen artikler er publisert.
Infoskriv 1 2012 Minimer

Infoskriv 1 2012:

 

Godt Nytt År ønskes dere alle!

 

Balkonger

Som dere vel har oppdaget, begynner det å skje noe her nå. Strømaggregat til byggeprosjektet er på plass. Anleggsvegen er i ferd med å klargjøres.

Vi minner om at alle markiser må være fjernet før 01.fe-bruar!

Som tidligere informert om: dere som trenger hjelp til dette, må legge en lapp i borettslagets postkasse i Odinsveg 15! Styret vil da formidle dette videre til de som har sagt seg villig til å ta på seg dette arbeid.

Skriv gjerne telefonnummer på. Dere blir kontaktet av de som skal utføre dette for avtale om tidspunkt. Og dere må ta imot disse om dere vil ha hjelp, da vi ikke har flere å tilby.

Bortkjøring eventuelt salg av markisene må dere selv ta hånd om.

Balkongene må også ryddes tomme. Møbler o l kan i denne tiden plasseres i fellesrom i kjelleren. Husk å merke det med navn!

Løpende info vil bli lagt inn på vår hjemmeside, så følg gjerne med her dere som har internett! Vi minner om adressen: nedrelangeland1borettslag.no.

 

Parkering/snøbrøyting

Ved parkering på vår gjesteparkering, vennligst husk på å parkere slik at snøbrøyter ikke får problemer med å komme fram! Når det blir store snømengder, blir det veldig smalt og utilgjengelig. Er det glatt, er det også veldig fort gjort for forbipasserende å skli borti parkerte biler. Ikke parker på skrå men langsmed Øvre Langelandsveg! Vis hensyn ved parkering så unngås uhell!

Det jobbes med å få i stand en vaktordning for snøbrøyting. Dette for at vaktmester skal ha fri annenhver helg uten å måtte være klar for utrykning ved snøfall.

 

Søppelhåndtering

Vi får også tilbakemelding om kritikk for det vi skriver om søppelhåndteringen her i borettslaget.

Det er faktisk vi i styret som mottar eventuelle klager fra GIR! Og får vi ekstragebyr må alle være med på å betale. Borettslaget har ingen andre inntekter enn den innbetalte husleie.

Dere som ikke klarer å sortere avfallet deres, dere må heller kaste alt i restavfallet! Da blir iallfall ikke det andre riktig sorterte ødelagt. Men husk: ingenting på gulvet eller utenfor miljøhusene!

I miljøhus mellom nr 5 og 7 har det blitt kastet plastposer med glass og metall i papircontaineren, likeledes restavfall.

Mellom nr 17 og 19 er det flere ganger plast og plastposer i papiravfallet.

For å ta det fra bunnen av:

Det sorterte papiravfallet som består av kun rent papir og papp, blir brukt til resirkulering. Det lages nytt papir/papp av dette. Er det blandet annet avfall opp i dette, kan dere vel tenke dere resultatet/problemene underveis for de som jobber med dette.

Glass og metall avfall blir gjenvunnet på samme måte. Dette er mye mer naturvennlig enn at det blir liggende i naturen.

Vi ber innstendig om at avfallsreglene etterfølges av alle!

 

Styret i Nedre Langeland I borettslag