Historikk Minimer
25 Latest Articles

Styret

Styret for 2021 består av:

Bjørn Arild Lund, leder - tlf 951 37 502
Anders Støp, nestleder - tlf 478 56789
Jan Terje Reiersen, styremedlem - tlf 915 80 240
Bjørn Nilsen, styremedlem - tlf 916 86 135
Ann Lise Sund, styremedlem - tlf 970 70339

Kari Lillian Olsen , møtende varamedlem - tlf 995 92831
Rigmor Bergum, varamedlem - tlf 977 07 251
Torunn Haugen, varamedlem - tlf 995 83166

Maria Jensen, varamedlem    tlf 465 45365

Text/HTML Minimer