ERKLÆRING OM HUSDYRHOLD Minimer

 

Erklæring om husdyrhold Minimer
25 Latest Articles

Erklæring om dyrehold.

 

NEDRE LANGELAND I BORETTSLAG AL

 

ODINSVEG 1 – 29

 

 

E R K L Æ R I N G

om

HUSDYRHOLD

 

Undertegnede som ved innflytting har eller senere anskaffer seg hund eller katt, forplikter seg herved til å overholde følgende regler:

 

1.      Det er lov til å holde kun ett husdyr pr leilighet.

2.      Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere som lar hunden går løs.

3.      Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, f eks skraper på dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg
m v. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate seg på trapper, veger, plener etc.


4.      Dersom det kommer berettigede klager over mitt dyrehold, at det sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandlinger med partene, hvorvidt en klage er berettiget.


5.      Denne erklæring betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamling til enhver tid finner det nødvendig å foreta.

 

 

Kongsvinger, den ……………………..

 

………………………………………………….

Andelseier

 

………………………………………………….

adresse