DnnForge - NewsArticles Minimer
25 Latest Articles

HUSORDENSREGLER

 

HUSORDENSREGLER

 

FOR

 

NEDRE LANGELAND I BORETTSLAG

 

 

ALMINNELIGE REGLER:

 

Sykler, barnevogner, ski og kjelker skal ikke hensettes i trappeavsatsene eller ytre gang. Fellesboder og nedre trapperom skal brukes til dette formål. Anbefaler at rullatorer slås sammen om mulig. Ingenting skal stå til hinder ved eventuell brann eller noen må bæres ut ved sykdom.

 

 • Ved fraflytting skal boder på loft og i kjeller være ryddet for eiendeler, samt eventuelle hensatte ting i fellesrom. Hvis ikke, blir dette gjort for deres regning og trekkes fra i oppgjør.

 

 • Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting av sengetøy, risting av klær, matter etc. Det er ikke tillatt å la klesvask henge til tørk på tørkestativene ute på søndager og bevegelige helligdager.

 

 • Lek og opphold i trappeoppganger og fellesrom er forbudt.

 

 • Trappegangen anses som offentlig område, derfor er røyking forbudt her.

 

 • Dørene til kjeller og loft skal alltid være låst.

 

 • MELLOMDØRENE til blokkene skal være låst HELE DØGNET.

 

 • Totalforbud mot å mate småfugler på balkongen og å kaste ut mat til dem! Det trekker til seg rotter, mus og andre skadedyr i tillegg til duer, kråke og skjære.

 

 

RENOVASJON – RENHOLD – UTEAREAL

 

All søppel skal sorteres etter renholdsverkets bestemmelser og kastes i respektive dunker. Det er alles ansvar at det er ryddig rundt molokkene(dunkene).

 

 • Store ting, f eks møbler, trevirke må kjøres til GIR på Rasta.
 • Elektriske apparater, malingsspann, bilbatterier annet skal kjøres til GIR på Rasta.Batterier,lyspærer og lysstoffrør kan også leveres i butikker.
 • Plast kastes i dunker som det står plast på.
 • Papir,papp kastes i dunk hvor det står papir.
 •  Alt annet skal kastes i restavfallsunkene.
 • Glass, metall, hermetikkbokser o l skal vaskes rent og kastes i  i beholderen med brunt lokk.
 • Grilling med kull skal foregå på den store plenen med god avstand fra balkongene.
 • Forbudt å grille på plenene foran inngangene.
 • Vannkran på blokkveggene er kun til bruk for vanning av blomster.

 

Vask av bil og annet kjøretøy på borettslagets område er ikke tillatt! Dette grunnet miljøforskrifter, da bilvask skal utføres på godkjente plasser.

 

Fotballsparking på parkeringsanlegget eller foran blokkene er forbudt. Plenen bak blokkene skal benyttes til dette. Det må holdes god avstand fra balkongene.

 

 

PARKERINGSBESTEMMELSER

 

I vårt borettslag er det innført soneparkering. Skilter er satt opp nederst og øverst i Vallhallvegen og i innkjøringen fra Tryms veg. Dette innebærer at all parkering KUN skal skje på henviste plasser.

 

Beboerne henstilles til å benytte garasjene for parkering, slik at gjesteparkeringen fungerer til sitt formål.

 

All parkering i vegen og foran inngangene er forbudt, kun ved av- og pålessing er dette tillatt. Heller ikke mellom garasjene er det tillatt å parkere.

 

Til alles opplysning så er vårt område underlagt kommunens parkerings-vaktordning. Overtredelser medfører derfor bøter.

 

GARASJE

 

Borettslagets eiendom skal ikke benyttes som bilreparasjonsverksted. Jfr. Vedtektene § 7.2 og 12.2. Kun hjulskifting er tillatt.

 

Det er montert dobbel jordet stikkontakt i alle garasjer. Denne er kun til bruk av motorvarmer/garasjeport. Kontakten er kun dimensjonert for 500 watt, derfor kan ikke kupévarmer brukes sammen med motorvarmer. Det er forbud mot å bruke skjøtekabel fra kontakten og ut til eventuelt en annen bil som står ute.

 

Det er nå montert el-bil ladere i alle garasjer.

 

 

HUND- OG KATTEHOLD

 

I vårt borettslag er det tillatt med hund- og kattehold. Det er begrenset til kun 1 hund eller 1 katt pr bolig.

 

De som tenker å anskaffe seg hund eller katt etter innflytting, må alltid søke borettslagets styre om tillatelse og en erklæring om dyrehold må undertegnes. Erklæringen ligger på borettslagets hjemmeside eventuelt fås av styret.

 

OBS! Alle hunder uansett størrelse må føres i bånd på borettslagets område, og ekskrementer må fjernes!

 

BALKONGENE

 

Markiser, gardiner o l er forbudt å sette opp. Fargene på veggene skal ikke endres. Skal noe gjøres med veggene inne på balkongen, skal dette males i samme farge som ordinært.

 

Malingstype og farge er:

Tak:            0500 Flügger fasade

Vegger:       S1000-N Flügger fasade

Panel:                   S1000-N Flügger 97 classic oljebeis

 

Det er totalforbud mot grilling med kull og gass, kun elektrisk grill kan benyttes.

 

Balkongen anses som et uterom og møblene skal være deretter. Stoppede møbler er forbudt p g a brannfare. Kjøleskap/frysere er ikke tillatt på balkong.

 

Om noen bruker terassevarmere etc på balkongen, henstilles til ekstra forsiktighet ved bruk. Andelseier skal sørge for kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget på balkongen slik som inne i leiligheten.

 

Vis forsiktighet ved bruk av levende lys – forlat aldri rommet uten å slukke disse når ingen er tilstede. Bruk aldri brennbare lysestaker eller lysmansjetter!

 

 

REGLER OM RO I LEILIGHETENE

 

Det skal være ro i leilighetene fra kl 23.00 – 06.00. Musikk/TV skal ikke spilles så høyt at naboer forstyrres. Naboer skal varsles hvis man skal ha arrangement/ selskap med varighet utover kl 23, og som kan fremkalle noe støy. Du har ansvar for dine gjester, helt til de er ute av borettslagets område! Under ferdsel i trappeoppgang nattetid bes det utvises hensyn. Husk: Noen sover!

 

Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre.

 

Boring og snekring tillates til følgende tider:

 

         Snekring      Mandag - fredag    kl. 07.00-19.30

                            Lørdager               kl 11.00 – 14.00

                           Søndager               IKKE TILLATT

          Boring        Mandag - fredag     kl.07.00-17.30

                           Lørdager                kl.11.00-14.00

                          Søndager               IKKE TILLATT

På bevegelige helligdager er det forbudt med all boring eller snekring.

 

Nødvendig snekring/boring utover denne tid, meldes fra til de andre beboerne i blokka på forhånd.

 

 

FRAMLEIE

 

Andelseier må ha bodd i leiligheten minst 1 år av de 2 siste årene før den kan leies ut. Det må søkes styret skriftlig før framleietaker flytter inn i leiligheten. Opplysningsskjema skal være fylt ut og undertegnet. Søknaden må inneholde en begrunnelse om hvorfor leiligheten ønskes utleid.

 

 

Andelseieren har ansvaret overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller beboerne påføres av hans/hennes framleietakere.

 

 

*********

 

Hver enkelt andelseier/beboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt opp.

 

Brudd på disse bestemmelser er brudd på vedtektene med de følger dette innebærer, d v s eventuell utkastelsesbegjæring.

 

 

 

Revidert 2021