Kjære beboere!

Flagging
Det er veldig koselig å se at så mange henger ut flagget på offentlige flaggdager! Det er pent å se flaggene som vaier i vinden på våre blokker.
Men – husk at flagget skal tas inn ved solnedgang, nå sommertid senest kl 21. Det er ikke pent å se flagg som henger ute over natten og til morgenen etter.

G!R - Søppelhusene
Alle har i postkassa mottatt ny brosjyre fra Gir. Vi ber innstendig om at denne leses og regler følges!
Noen av oss er temmelig lei av å rydde søppel hver gang vi kaster vår egen.
På gulvet foran og mellom containerne skal det IKKE SETTES NOE!
Vet du ikke hvor du skal kaste? Les brosjyren, spør naboen eller kast det i restavfallet!

Container med blått lokk
Her skal det KUN kastes papp og papir som er RENT! Og alle pappesker som er tomme, må brettes sammen for at alle skal få plass til sitt.
Det vil si sølete pizzaesker er restavfall, det samme er kosedyr, gardinstoff og gjenknyttede poser med restavfall.
Renvaskede «syltetøy»glass skal i de små containerne. Plast kastes i egne plastsekker til dette bruk, og settes ut den dagen som står på lista.
Ny liste med datoer for plastutsetting er hengt opp på oppslagstavle over postkassene.

Små containere med brunt lokk
Dette er hvor du skal kaste glass og metall som er renvasket. Ikke noe annet skal dit.

Containere med grått lokk
Disse er for restavfall.
Men elektriske varer, batterier og lyspærer leverer du til en elektisk forretning eller i returbokser i butikkene.

Røyking og snusbruk
Røyking er som bekjent ikke tillatt på offentlige steder og der det ferdes andre personer. Dette gjelder også i våre oppganger og loft.
Et tips vi har fått fra en beboer er:
Porsjonssnus hører hjemme inne i munnen eller i søppla!
Alt annet er uhygienisk, rett og slett griseri.

Utleie garasjer
Vi anbefaler at garasjer fortrinnsvis leies ut til beboere i Odinsveg. Dette fordi det er mange som har 2 biler, og dermed opptar en av våre gjesteparkeringsplasser.
Disse vil for øvrig bli merket opp på nytt.

Grilling/matlaging på balkong
Som dere vet så er det kun elektrisk grill som er lov å bruke på våre balkonger. Kull, gass og åpen ild er strengt forbudt!
Dere må gjerne bruke dette, men da må dere gå ut på plenen. Dette både for brannfare og av hensyn til andre beboere som sjeneres.

Årets generalforsamling
Denne er nå avholdt. Avstemming om låsesystem for mellomdør ble gjort, saken styret hadde lagt fram. Det ble flertall for dette. Er du imot og ikke møtte, er det nå for sent.
Som dere ser av innkallingen så har vi bra økonomi. Derfor blir det ikke husleieøkning av denne grunn.

Lekeplass
Det kom ønske om litt flere lekeapparater på plenen. Dette vil styret arbeide med. Eksisterende sandkasser vil bli byttet ut til en stor.

Trapp nederste leilighetene
Her vil det bli bygget på et ekstra trinn, slik at det blir lettere å gå ned på plenen.

Rørfornying
Denne er nå avsluttet. Det hele gikk forholdsmessig greit for seg, og vi takker alle for forståelse og velvilje under sakens gang!
Det er nødvendig å fortsette med dette og ta resterende leiligheter. Dette vi bli iverksatt neste år. Så må vi bare håpe og tro at det i mellomtiden ikke oppstår større skader.

Rullator/barnevogn o l
Rullator kan vi godta at blir stående i inngangsparti, men da må de slås sammen og settes under postkassene eller i hjørnet innenfor mellomdør. Ifølge brannforskriftene skal det ikke stå noe i oppgang. Hvis uhellet er ute og det brenner, går også lyset. Står det noe der, kan mennesker falle og ødelegge seg – i verste fall brenne inne.

Mating av fugler/dyr utendørs
DET ER IKKE LOV Å MATE FUGLER / VILLE DYR PÅ VÅRT OMRÅDE!
DET ER OBSERVERT ROTTE MELLOM ODINSVEG 11 OG 13. Daglig ser vi også katt som har fanget mus. Det må heller ikke stå mat framme slik at dyr kommer til. Dette går ut over de andre beboerne ved at skjærene flyr opp/forbi og skiter ned. Hold ytterdører samt balkongdør på bakkenivå LUKKET når det ikke er under oppsyn. Vi vil ikke ha verken mus eller rotte inn.

Krakker i garasjevegger
Det vurderes å kjøpe inn krakk ved de to nederste blokkene også, på lik linje med de øverste hvis dette er ønskelig. Gi tilbakemelding!

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer framover med mange fine dager!

Styret i Nedre Langeland I borettslag