Kjære beboere!

Vi har nå kommet et godt stykke inn i det nye året 2018, og det er på tide med litt info og nytt.

Gjesteparkering
Det er mye «rar» parkering på våre gjesteparkeringer, spesielt rundt trafokiosken. Selvsagt er det vanskelig å se oppmerkingene nå da snøen ligger. Det blir for øvrig merket igjen når snøen forsvinner.
Vi som bor her, vet at det er 4 parkeringsplasser på innersiden av trafoen – mot Odinsveg. Men det må da parkeres slik at det er plass nok til den andre bilen, uten at denne blir stående så langt ut at det ikke går å komme ut av garasjen.
Det samme gjelder for øvrig på yttersiden, der det er 6 plasser.
Så spør gjerne dine gjester om hvordan de har parkert, slik at vi slipper unødig problemer og irritasjon!
Og vi minner igjen om at gjesteparkeringen er for våre gjester – ikke for beboerne som har garasje!

Balkongene
Vi kostet på å glasse inn balkongene. Dette ikke minst for at de skal holde lenger uten påkostninger, ettersom hverken regn eller snø kommer inn.
Det er derfor viktig at vinduene er lukket ved nedbør og når du ikke er hjemme! Vi ser stadig vinduer som er åpne når det regner og/
eller snør.

Stoppekran for vanninntak
Denne stoppekranen finner du på toalettet i de store leilighetene, og på badet i de mindre. Prøv gjerne denne ofte, slik at den ikke har satt seg fast når det er prekært å få stoppet vannet.

Generalforsamling
Årets generalforsamling er berammet til torsdag 24.mai kl 18. Også i år får vi den på Langelandhjemmet. Frist for innkomne saker får dere nærmere beskjed om. Dette er bare foreløpig info om dato.

Bunnledninger (avløpsrør)
Arbeidet med denne restaureringen er nå endelig startet. Det har tatt tid på forhånd, med innhenting av tilbud, inngåelse av arbeidsavtale etc etc.
Det er kjørt opp vei på plenen, og varmematter er lagt over kummene som de må ha tilgang til.
De har startet i første blokka, altså Odinsveg 1 – 5. I utgangspunktet beregner de arbeidstid pr blokk til litt under 2 uker. De vil også arbeide lørdager og kanskje søndager.
Det er nødvendig at de har nøkler til alle leilighetene på bakkenivå. De må også få tilgang til andre leiligheter om/når dette eventuelt er nødvendig.

I hele perioden arbeidet pågår i din blokk, er det totaltforbud mot bruk av toalett, oppvask- og vaskemaskiner, dusj samt all tømming av vann! Den som bryter dette forbudet, vil få regning på ekstra-arbeid og kostnader dette medfører.

Til beboernes bruk settes det opp toaletter ute ved inngangen. Det er også satt opp dusjbod nede på plenen ved Odinsveg 1-3-5.
Teamet arbeider 2 uker, så har de en ukes opphold.
Det blir montert vannuttak nederst i hver inngang (kjellerplan). Tre sølevannsdunker settes ut i hvert vindfang.

Det vil bli sendt ut varsel om oppstart ca 2 uker før arbeidet blir satt i gang for hver av de resterende 4 blokker. Beboermøte for blokka vil bli avholdt, noe vi kommer tilbake til.
Vi ber og håper at alle forstår situasjonen og respekterer den! Det er et nødvendig og viktig vedlikeholdsarbeid for blokkene våre.

Strøsand
Dere finner grus i krakkene som står i hver ende av blokka. I tillegg er det strøsand i beholderne som står i vindfanget i hver inngang. Blir det tomt, så ring vaktmester. Får du problemer med å komme ut av/inn i garasjen i arbeidstiden til vaktmester, så ring han! Tlf-nr finner du på oppslagstavla.

Garasjeportene
Porten skal til enhver tid være lukket. Vi ser stadig garasjeporter som står åpne. Snu deg gjerne for å sjekke at den går ordentlig igjen!

Så ønsker vi dere en fin vinter videre!

Styret i Nedre Langeland I borettslag