Kjære medbeboere!

Generalforsamling
Årets generalforsamling er berammet til 19.mai 2016 kl 20.oo på Langelandhjemmet.
Blir det forandring av sted i forbindelse med oppussing av Langelandhjemmet, vil dette bli bekjentgjort senere.

Glatt føre
Vi håper nå at vinteren har sluppet taket slik at dette problemet er ute av verden for noen måneder. Men til alles benyttelse er det satt ut dunker i vindfanget i hver oppgang. Disse inneholder sand og ”skuffe” til bruk ved behov.

Gang- og sykkelveg samt fortau
Utbyggingen av gang- og sykkelvegen pågår som alle erfarer på godt og vondt. En del problemer oppstår i byggetiden, men dette er ikke opp til oss å bestemme noe over. Det er antatt å være ferdig høsten 2016, noe vi håper blir overholdt.

Nedover Valhallvegen blir det laget fortau. Dette blir på venstre side av vegen, slik at det berører ikke vårt område.

Gjesteparkeringen
I ovennevnte byggeperiode har vi som kjent kun 12 gjesteparkerings-plasser rundt trafokiosken. Det er derfor viktig at disse er ledig til disposisjon for våre gjester samt hjemmesykepleien. Alle som har garasje bes til enhver tid parkere der.

Plassene er oppmerket, noe som kommer fram nå da snøen forsvinner. Det er viktig å parkere inni oppmerkingen. Dette for at bilen ikke skal stå i veien for andre som skal ut/inn av garasjen. I verste fall kan den parkerte bil bli påkjørt av en som rygger ut av garasjen.

Ringeklokker nede i vindfang
De som ikke har satt navn ved sin ringeklokke, bes gjøre dette!

Det er ikke hyggelig for naboene å bli forstyrret på kvelden/natta ved feil-påringing etter at mellomdøren er låst.

Dessuten er dette til hjelp for eventuellt ambulansepersonell og brannvesen, slik at de kommer til rett person.

Søppelsortering
Dette kommer vi aldri utenom. Det er stadig feilkasting i sorteringsdunkene, av ting som skulle vært i restavfallet. Siste noterte oppdagelse er en plastpose med bleier oppi papiravfallet!

Plastposer og annen plast kastes fortsatt oppi dunkene for glass og metall! Hvorfor?

Husk å følge reglene for avfallsbehandling som GIR/Kongsvinger kommune har bestemt!

Radonmåling
Vi foretar i disse dager radonmåling i vårt borettslag. Målebokser er plassert ut i de 2 nederste etasjene. Etter perioden blir de sendt inn for undersøkelsse.

Styret vil ønske dere alle en hyggelig og solrik

God Påske

Fra styret i Nedre Langeland I borettslag