Selv om vi nå er et godt stykke inn i 2017, så vil vi likevel ønske dere alle et godt nytt år!

Telefon styreleder

Vi gjør oppmerksom på at styreleder nå kun kan nås på mobiltelefonen. Nr er som før. Med andre ord så har han ikke lenger fasttelefon.

Garasjeporter

Som tidligere er det Jan Reiersen som skal kontaktes når du har problem med garasjeporten. Men før du ringer til han, kan du sjekke om det er batteriet i åpneren som må byttes ut. Dette er noe hver enkelt må ordne.

Vi vil også nevne at Reiersen bruker av sin private fritid til å hjelpe deg. Han har heller ikke noen betaling for hjelpen. Så han fortjener i det minste en takk etter utført hjelp.

Generalforsamling

Årets generalforsamling er berammet til 23.mai 2017 kl 18.00 på Langelandhjemmet. Nødvendig innkalling m m får dere når tidspunktet nærmer seg.

Stoppekran på toalettet

Det kan lønne seg å vri om «nøkkelen» til stoppekranen som befinner seg på toalettet/badet, noen ganger i året. Dette for at det ikke skal ha festnet seg når du eventuelt trenger det i en nødsituasjon.

Sjekk også skumapparatet ditt 3-4 ganger i året! Bedre med en gang for mye enn en for lite.

Gjesteparkering

Så har det skjedd noen ganger her nå, at gjesteparkeringplassene har vært opptatt slik at gjester ikke får parkert sine biler når de kommer på besøk.

Derfor: beboerne må ikke sette bilen sin på gjesteparkeringen! Dere må til enhver tid bruke garasjen. Og dere som har 2 biler må forsøke å få leid en ledig garasje til bil nr 2.

Og husk at du risikerer parkeringsbot om du parkerer foran inngangen eller langsmed Odinsveg!

Bunnledninger

Styret har besluttet å skifte ut bunnledningene i alle blokkene. Med dette håper vi å være i forkant før eventuelle større skader oppstår. Rørene er gamle, og det kan fort skje sprekker og lekkasjer i disse.

Oppstart, framdriftsplan og andre detaljr vil dere få underretning om etterhvert som det er klart for oppstart for arbeidet.

Husordensreglene

Disse er modne for en revidering, men inntil videre vil vi be om at alle setter seg inn i de vi har og følger disse.

Ro etter kl 23.00

Vi minner om at det skal være rolig etter kl 23. Ingen høy musikk, banking eller annet bråk skal forekomme. Lyder forplanter seg langt i en blokk. Høy musikk/bass kan høres fra ene enden av blokka til den andre, spesielt om natta da det ellers er rolig.

Miljø(søppel-)husene

Mellom Odinsveg 11 og 13 har andre beboere måttet rydde og sortere feilkastet avfall. Det samme skjedde mellom Odinsveg 17 og 19, og det skjer sikkert i de andre 2 også. Dette skal ikke være nødvendig!

Vi minner om at GIR sine regler må følges her. Absolutt ingenting skal stå på gulvet bortsett fra plastsekkene dagen før avhenting av disse. Utsettingsdatoene leser du på oppslagstavle i yttergang. Det er flott at plast blir sortert ut, slik at dette ikke blir liggende på søppelhauger og utgi gasser som forurenser lufta.

I containerne for papir skal det kun være rent papir uten søl på – IKKE PLASTPOSER eller annen søppel. I container for glass og metall skal det kun være renvasket glass og metall.  Alt elektrisk avfall skal leveres enten på Rasta eller i elektrisk butikk.

Låsing mellomdør

I disse dager som det skjer mye og spesielt hos eldre, er det absolutt en stor fordel å ha mellomdøra låst om kvelden og natta. Husk at det er din og alle i oppgangen sitt ansvar at denne låses.

I noen oppganger settes stadig både mellomdør og ytterdør åpne.

Vinterstid resulterer dette i at det blir veldig kaldt i oppgangen som forplanter seg videre til leilighetene. Det risikeres også at dyr kommer inn i oppgangen, også skadedyr.

Trappeoppgang

Dette er rømningsveg ved eventuell brann. Derfor skal ikke noe stå her! Brenner det, går strømmen, og da kan ulykker skje under evakuering. Det oppleves at barnevogner, sykler m m plasseres her, det er ulovlig. Slikt kan settes inn i fellesrommet for slik bruk.

Reklame i postkassa

Vil du ikke ha reklame, så sett lapp på posstkassa med «Ikke reklame». Får du reklame, så må du selv ta den med og kaste den. Dine naboer skal ikke tvinges til å gjøre dette for deg.

Er det noe som ikke fungerer som det skal eller er feil, så ta kontakt med vaktmester! Han kan ordne opp i det meste.

Vi i styret får info fra ham om hva som har skjedd i ettertid.

Styret i Nedre Langeland I borettslag