Kjære medbeboere!

Vår-rydding

Det blir også i år mulighet til lettvint å bli kvitt det du vil kaste. Det skal settes ut i skråningen opp mot garasjene. Det blir mot slutten av mai, nærmere dato for utsetting blir opplyst etter hvert.

Canal Digital

Det skjer at kanalene ”henger”. Koble da fra strømmen, vent et par minutter før du kobler til igjen. Da bruker det å gå greit.

Decoder tilhører leiligheten. Den skal ikke tas med når du event flytter, og den skal være på plass i leiligheten når du overtar. Hvis den ikke er der, ta gjerne kontakt med tidligere eier eller megler.

Nye andelseiere må selv ta kontakt med Canal Digital og melde fra om overtagelse av boks. Ha da gjerne kortet som sitter inne i decoderen, tilgjengelig.

Internett ligger i kontakten i veggen. Ingen skal betale faktura fra Canal Digital bortsett fra de som har bestilt høyere hastighet.

Låsing av mellomdør

Denne skal være låst senest kl 22. I disse innbruddstider er det en trygghet for alle at den er låst om natten. Alle i oppgangen har et felles ansvar for at døren blir låst.

Så kommer vi tilbake til en del kjente ting for de fleste, men vi har også en del nye beboere.

Mating av fugler

Dette er strengt forbudt på vårt område. Dette fordi det trekker hit skjærer og andre fugler vi helst ikke vil ha her. Ligger noe på bakken, trekker det også til seg små firbente gnagere som mus og rotter.

Bilvask

Dette er ikke tillatt. Det er miljøloven som må følges. Vaskemidler og salt kommer ned i grunnvannet, og det er ikke bra.

Hundemøkk

Dette skal plukkes opp av hundeeier/-lufter omgående. Hunder skal alltid føres i bånd på vårt område. De skal aldri stå ute alene.

Kasting over balkongrekkverk

Noen er plaget av at sigarettsneiper o l blir kastet ned på plenen. Den som da bor på bakkeplan tråkker da opp i dette og må plukke opp etter den som kaster det ut.

Grill på balkong

Minner om at det kun er tillatt med elektriske griller. Det er brann-vesenet som har satt disse restriksjoner.

Hvis du griller med engangsgrill på plenen vår, vær da veldig oppmerksom og ha med deg vann. Det kan fort ta fyr i gresset.

Kjæledyr i leiligheten

Det er tillatt med 1 – ett – kjæledyr i leiligheten. Men det må søkes styret om tillatelse. Skjema finner du på vår hjemmeside.

Parkering foran inngangsparti

Dette er ikke lov og du risikerer bot! Det er kun for av- og pålasting. Og da må dør være åpen og bevegelse ved bilen, slik at parkerings-vakt ser at sjåfør er der. Borettslaget har ingenting å si i denne forbindelse så lenge Odinsveg er en kommunal veg.

Gjesteparkering

Det skjer fortsatt at noen med garasje parkerer på våre få gjeste-parkeringsplasser. Det er kjedelig når gjester må parkere på plassen ved Randevu. Det kan være eldre mennesker, noen som har vondt for å gå, etc etc.

Generalforsamling og valg

Valgkomitéen jobber med å få styremedlemmer og varamedlemmer. Noen ”tør” ikke. Men det er ikke så mye jobb, og det er givende. Du er med og bestemmer over det du selv er medeier i. Du får med mulighet til innvirkning på det som skal gjøres i laget. Dessuten vet du hva som skjer/skal skje og hvorfor.

Styret har styremøter en gang pr måned. En av varamedlemmene blir valgt som møtende vara – det vil si den møter på lik linje med styremedlemmene. De andre varamedlemmene møter opp når en eller flere av styret ikke har anledning til å møte.

Minner om vår hjemmeside:

www.NedreLangeland1borettslag.no

Så ønsker vi dere alle en riktig god pinse og 17.mai-feiring!

Vel møtt til generalforsamling på Langelandhjemmet den 19.mai

kl 20.

 

                                               Styret i Nedre Langeland 1 borettslag