Til våre beboere!

Flagg
Det var så fint med alle som hadde flagget oppe 1. og 17.mai!

Vårrydding
Også i år vil vi arrangere felles rydde-/kastemulighet. Alt du vil kvitte deg med, kan du sette ut i skråningen mot garasjeanlegget torsdag 5.juni 2014! Det blir hentet morgenen etter.

Pass på å rydde i fellesrommene i kjeller, i kjellerbuer og loftbod!

Vi minner om at ingenting skal oppbevares utenfor din respektive bod på loftet eller i kjelleren. Står det noe utenfor, vil brannvesenet reagere på dette ved tilfeldig kontroll. Hold det ryddig også i fellesrommene – husk at det er 9 leiligheter til som skal ha plass i rommet!

Plastretur og annet om søppelsortering
Liste med datoer for utsetting av returplastposen er hengt opp på infotavlene i alle oppganger.

Mangler du plastsekker og det ikke ligger ruller ute i miljøhuset, så bruk lappen inne i infobrosjyren fra Gir.

Alle beboere har mottatt infofolderen fra Gir. Les denne nøye og forhold dere deretter ved søppelsortering!
Vi opplever stadig klager over rar og feilkastet søppel i miljøhusene våre. Dette er helt unødvendig om dere alle leser og følger reglene satt av Gir.

Garasjeporter
Bruk gjerne silikonspray på disse! Da går de lettere og holder bedre.
Minner samtidig om å ha silikonspray på rillene der hjulene til vinduslukene på balkongen går. Da glir de lettere og holder lenger.
Bruk av garasjer
Det er fortsatt strengt forbudt å drive reparasjon av biler i garasjene og på vårt område ellers. Dette er brudd på husordensreglene som fører til utkastelse.

Lufting i trappeoppgang
Bruk gjerne vinduene til å lufte med istedenfor å sette opp begge dørene!
Da unngår vi at dyr – både firbente og de med vinger – kommer inn og risikerer å bli innstengt. En beboer har opplevd å møte hunde?-bæsj på dørmatta si en morgen.

Årets generalforsamling
Denne ble avholdt på Langelandhjemmet 15.mai i år. Det var hyggelig at så mange som 49 var leiligheter var representert – de fleste personlig og noen med fullmakt.

Minikomplett avtale
Styret ble gitt fullmakt til å inngå avtale mellom borettslaget og Canal Digital om utvidelse av TV/internett.

Da vil alle leiligheter motta den nyeste T-We digitalboks og internett til en pris av kr 159 pr måned. De som vil ha høyere internett-hastighet, må tilleggsbestille dette sjøl mot tillegg i prisen. Det mottatte utstyr tilhører da leiligheten ved eventuelt salg. Canal Digital antydet levering september i år. Denne nye digitalboksen fra Canal Digital har blitt svært populær, og derfor kan de ikke levere fortløpende. Men eksakt dato har vi foreløpig ikke fått.

Privatisering av Odinsveg
Kongsvinger kommune har opplyst at Odinsveg antagelig blir privatisert. Styret har sendt inn høringssvar med våre krav og bemerkninger. Mer vet vi ikke før møtet er avholdt i kommunen i juni måned.

Blomsterbed
Kjøper dere inn jord og/eller stauder til bedene i veggen på blokka, så husk å få kvittering. Lever denne til styret (postkasse i nr 15) med navn og kontonr, så blir beløpet refundert.

Lager dere egne blomsterbed utenfor disse i veggen, må dere stå for kostnaden sjøl.

Plen
Plenen er for lengst sprøytet for ugrass. I skrivende stund blir den harvet opp og matjord has oppå. Deretter blir det sådd i plenfrø.

Det er da veldig viktig at INGEN går utpå plenen før den har fått vokst til.

Vi ønsker dere en riktig god pinse!


Fra styret i Nedre Langeland I borettslag