Kjære medbeboere!

Det er på tide med noen ord til dere igjen.

Gjesteparkering
Som dere ser, er nå endelig gang- og sykkelvegen ferdig. Det vil si rekkverket mangler da, men det har ikke den store betydning for oss. Gjesteparkeringsplasser er oppmerket fra svingen. Vi håper at alle nå parkerer innenfor oppmerket plass.

De 12 plassene rundt trafokiosken består som før. Ny oppmerking vil komme her, ettersom deler av den er blitt borte underveis.

Det vil også bli noen plasser nederst i Odinsveg, antagelig 6 plasser. Men hvordan dette blir tilslutt vet vi ikke. Dette er kommunens område, og de bestemmer og legger til rette.

Beboerne henvises fortsatt til å bruke garasjen. Vi er tross alt 150 leiligheter som har besøk.

Radonmåling
Ettersom det var for høye verdier i noen få leiligheter, er det nå montert radonbrønn i Odinsveg nr 3 – 5. Den 15.10. i år legges ut nye målebrikker i nevnte leiligheter, for å se om det har hjulpet.

Portåpner garasje
Vær oppmerksom på at batteriet i portåpneren må skiftes!
Hvis åpneren ikke fungerer, kan det skyldes utgått batteri. Du har jo 2 åpnere, så prøv da gjerne den andre for å sjekke.

Hundmøkk
Det klager og oppdages stadig hundmøkk som ligger i vegen, på siden av vegen samt på plenen. Du som har hund: plukk opp etter den!
Dette må det bli en slutt på. Hvis ikke, vil vi vurdere å nekte dyrehold i borettslaget. Pr i dag er det lov å ha ett husdyr pr leilighet, og da etter å ha sendt søknad til styret om dette.

Unger leker ute, personer kommer og går både i lys og mørke. Det er lett å dra med seg dette under skoene, barnevogner og rullatorer.

Balkongrekkverket
Vennligst ikke kast noe ut over rekkverket! Det er noen steder dette er plagsomt for de som bor og beveger seg på plenen.

Husk også å smøre hjulene under skyvevinduene!

Valgkomité
Under årets generalforsamling ble det ikke valgt noen valgkomité for neste år. Styrets forslag er da at de 3 som var foreslått til vara men ikke ble valgt, stiller som valgkomité. Disse 3 er: Jeanette Jørgensen, Berit Synnøve Hansen og Aslaug Dahl.

Brannhemmende vegger
Dette tar sin tid. Vi har mottatt tilbud angående plater i tak ut fra murveggene. Dette er en sak som må behandles på en ekstraordinær generalforsamling pga beløpets størrelse. Vi kommer tilbake til dette.

Søndags- og helligdagsro
Noen steder høres banking o l på søndags formiddag. Dette skal ikke forekomme – les husordensreglene angående tidspunkter for dette. Ikke alle er opptatt av å holde hviledagen hellig, men husk at din nabo kanskje gjør det og vil ha ro.
Med det samme kan vi minne om at høy musikk og festing også skal være innenfor satte tidspunkt.
Det er veldig lytt på natta, og lydene går langt.


Åpne ytterdører
At både ytterdør og mellomdør står åpne, bør kun skje ved tilstedevær. Det er nå høst og det blir kaldere, det er tiden for at små dyr trekker innendørs. Det vil vi ikke ha noe av!
Setter du opp døren for å bære noe inn f eks, så husk å lukke den straks etterpp!

Det er 2 vinduer i oppgangen, og det kan luftes med disse.


Kos dere inne i høstmørket men vær forsiktig med levende lys!

Fra styret i Nedre Langeland I borettslag