Kjære beboere!

Garasjeportene (og balkongvinduene)

Husk å smøre hjulene på garasjeporten din! Det samme gjelder hjulene under vinduene på balkongen.Blir det flekker på garasjeporten, er det bare å vaske av disse.

Henvendelser til styret

Anonyme henvendelser til styret har ingen hensikt. Da har vi ingen mulighet til å svare på henvendelser eller gjøre noe med saken.

Det er forbudt å:

  • Ha med dyr opp på loftet
  • Lufte med entredøren åpen ut i trappeoppgangen

Postkassa

Vær så snill å ta med all posten din inn og kast det du ikke vil ha dit det skal selv! Naboene skal ikke belastes med dette. Det er heller ikke pent med søppel liggende i inngangspartiet.

Skal du være borte noen dager, så la f eks en nabo tømme postkassa di! Det blir problemer for postmannen når det blir for fullt. Dessuten er det en invitasjon om at i den leiligheten er det ingen hjemme.

Låsing av mellomdør

For din og andres sikkerhet skal mellomdøren være låst fra senest kl 22 til tidligst kl 06!

Canal Digital

Når dere ringer Canal Digital tlf 06090, så noter navnet på kundebe-handleren som svarer. Om du må ringe en eller flere ganger om samme sak, spør du etter denne som da kjenner saken.

Miljø-(søppel-)husene

Dette  temaet blir vi aldri ferdige med.

Husk å lukke døren ordentlig når du forlater huset!

Vi har satt opp netting der for å holde fugler og dyr ute. Dette har også blitt veldig mye bedre.

Men blir døren stående på gløtt, er det fritt fram. Dyr kan også bli stengt inne der.

Minner om at julepapir IKKE skal i papircontaineren men i rest-avfallet. Dette fordi papiret ikke egner seg til gjenbruk.

Minner også om at søppelposer og annen søppel ikke skal settes igjen på gulvet men kastes dit det skal!

Det er fortsatt mange som ikke vet hva som er glass og metall dessverre.

Glass og plast er ikke det samme!

I søppelhus mellom nr 5 og 7 blir mye satt fra seg på gulvet. Dette er ikke akseptabelt. Søppelhenterne skal ha fri adgang til containerne når disse skal tømmes.

I søppelhus mellom nr 17 og 19 ble det funnet en sju-armet lysestake i glass- og metallcontaineren. Denne var IKKE laget av glass eller metall – dessuten var den elektrisk!

I restavfallet lå en adventstjerne – denne var også elektrisk!

ALLE elektriske apparater: skal ikke i søppelhusene – det skal leveres i en elektrisk forretning. Elkjøp har f eks en rampe og containere på baksiden til slike!

Brannvarsler

Brannvesenets dato for sjekk av brannslukningsapparat og brannvarsler er hvert år 1. desember. Sjekk gjerne oftere for egen og andres sikkerhet!

Dere har alle fått pose med nytt batteri. I denne posten ligger det også 2 skjemaer, et for egen kontroll og et annet som skal leveres til styret. Mange har levert inn svarskjemaet (står Til Styret på dette) men fortsatt mangler mange. Minner om at styrets postkasse henger i Odinsveg 15.

Fortsatt God Advent!

Minner om å vise forsiktighet ved bruk av levende lys i advent-tiden og i jula.

Fra styret i Nedre Langeland 1 borettslag